Vuggestue/dagpleje

Bevægelse, leg og læring i naturen inddrager ofte flere af de nuværende lærerplanstemaer på én gang.

 • Det er hele tiden muligt at overskride egne grænser, og derigennem opleve de små sejre, som får barnet til at vokse.
 • Mange af de aktiviteter, der foregår i naturen, er bygget op omkring samarbejde og fælleslege, hvor man skal lære at deltage.
 • Uanset tema, så foregår der altid sprog-stimulering, da naturen er fyldt med nye begreber og ting der skal beskrives og forklares. Tilhørende sange synges.
 • Udendørs er der plads til store armbevægelser, vilde lege og ofte et ujævnt terræn, som styrker grovmotorikken og udfordrer bevægelsesmønstre.
 • Der er mulighed for at bruge natur-materialer til at udtrykke sig personligt, og samtidig lære materialernes egenskaber at kende. Traditioner holdes i hævd.
 • Sansestimulering når hørelsen, lugtesansen, følesansen og smagssansen bliver sat i spil.
 • Finmotorikken udvikles i naturlig omgang med Krible Krable-dyr, og fund af alt det underlige, der skal undersøges.
 • Nysgerrigheden pirres og forstærkes af undren i mødet med alt det, vi ikke kender.
 • Rammerne i det fri opfordrer til fordybelse.

Inspiration til forløb for vuggestue/dagpleje

 • Science – vi undersøger luft, vand eller jord
 • Musemotion
 • Kompostormen Orla
 • Sand, vand & mudder
 • Bål på legepladsen