Book et forløb

Her vil jeg samle nogle af de forløb,, som jeg kan tilbyde til daginstitutionsområdet.
Der er typisk tale om forløb af en varighed på 1-3 timer afhængig af alderstrinnet og hvor forløbet skal afholdes.

Den anbefalede gruppestørrelse er for dagpleje/vuggestuebørn på max. 6-8 børn og 2 voksne, og for de lidt større børn ca. 12 børn + 2 voksne. Førskolegrupper kan max. være 15 børn + 2 voksne.
Jo færre børn, jo mere får hvert enkelt barn ud af turen.

Alternativt kan forløbene tilrettelægges som et inspirationsforløb til institutionens personale på en kursusdag/mødeaften.
Her kunne en introduktion til Vild madKrible Krable, MatematikScience eller Mikroforskemetode være oplagte emner.

Hvis I ikke lige kan finde det ønskede tema, så skriv en besked med jeres tanker, så finder vi sammen på noget der passer …

Du kan kontakte mig for nærmere information på mailen: udelivmedindlevelse@mail.dk

Download foler om Udeliv med indlevelse til udprint

Mest til vuggestue/dagplejen:

 • Fisk
 • Egernet, stjerneløb
 • Krible Krabe, stjerneløb
 • Musemotion
 • Kompostormen Orla
 • Sand, vand & mudder
 • Bål på legepladsen

Til alle børnehavebørn:

 • Undersøgelse af luft
 • Undersøgelse af vand
 • Egernet
 • Pindsvinet
 • Mus
 • Fugle
 • sommerfugle
 • Edderkopper
 • Regnorm
 • Fange Krible krable dyr
 • Små dyr i vandhullet
 • Tur til stranden
 • Bål med lidt madlavning
 • Vild mad fra naturen
 • Æbler
 • Bevægelseslege
 • Med sanser i naturen
 • Med tov og reb
 • Kunst i naturen
 • Vi kikker på svampe
 • Nisseløb til jul
 • Naturjulepynt

Specielt til førskolebørnene og indskolingsklasser:

 • Snitte-forløb
 • Matematik
 • Find vej – leg med magneter, kompas og kort
 • Svampeture i efteråret