Mikroforsker

Vil I gerne i gang med at anvende Mikroforskermetoden, men mangler det sidste skub?

Det kan være i form af et personalemøde med introduktion til metoden, eller et længerevarende sidemandsoplæringsforløb for udvalgte personaler.

Vi kan sammen tage hul på metoden med eller uden børn, efter hvad der passer jer bedst.

Se mere om metoden her.